ارکان جهت ساز


بیانیه‌ی مأموریت:

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به عنوان بازوی اجرایی سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، تهیه و تولید انواع مواد معدنی مورد نیاز صنایع معدنی، در راستای توسعه پایدار (اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی) و افزایش سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی کشور را عهده‌دار است. این مهم از طرق زیر عملیاتی می‌شود:

  • ایجاد بسترهای لازم برای توسعه فعالیت‌های معدنی و استفاده از پتانسیل‌های بخش معدن،
  • اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی،
  • پژوهش در زمینه توسعه محصولات معدنی،
  • هدایت و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری‌های ارزش‌افزا در بخش معدن.

ارزشهاي سازماني ما «کرامت»:

  • ﺎرگروهی و توسعه مشارکت
  • رشد و بهبود مستمر
  • ایمنی و سلامت کارکنان
  • ﺴئولیت‌پذیری اجتماعی
  • ﻌلق سازمانی و وفاداری

بيانيه‌ی چشم‌انداز:

ما تا سال ۱۴۰۴ از طریق هم‌افزایی با بخش خصوصی توانمند، یک  شرکت معدنی مرجع در اکتشاف، کارآمد در استخراج و فرآوری و نوآور در توسعه مواد معدنی در کشور خواهيم بود.