مزایده

آرشیو آخرین مزایده ها

مزایده

اجاره کارخانه سنگبری جوشقان شامل سوله ها، ساختمان ها، ماشین آلات و تجهیزات موجود (آگهی مزایده عمومی شماره ۵-۲ /۹۸ ت)

اشرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی اجاره کارخانه سنگبری جوشقان شامل سوله ها، ساختمان ها، ماشین آلات و تجهیزات موجود در قطعه زمینی به مساحت حدود ۱۸۵۰۰ مترمربع را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۵۰۹۸۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۰۱ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با […]

ادامه مطلب

دو بسته سرمایه گذاری (آگهی مزایده عمومی با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۲۳-۱۲ /۹۷ ت)

آگهی مزایده عمومی با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۲۳-۱۲/۹۷ ت شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی در دو بسته سرمایه گذاری به شرح : الف )انجام سرمایه گذاری به منظور طراحی، آماده سازی، تجهیز و استخراج و فروش حدود ۱۳ میلیون تن ذخیره زمین شناسی زغالسنگ شامل طراحی، مهندسی، […]

ادامه مطلب

دو بسته سرمایه گذاری (آگهی مزایده عمومی با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۲۳-۱۲ /۹۷ ت)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی در دو بسته سرمایه گذاری به شرح: الف) انجام سرمایه گذاری به منظور طراحی، آماده سازی، تجهیز و استخراج و فروش حدود ۱۳ میلیون تن ذخیره زمین شناسی زغالسنگ شامل طراحی، مهندسی، تامین تجهیزات و مصالح مصرفی، آماده سازی و استخراج و فروش […]

ادامه مطلب

فروش ۶۰۹ هزار تن سنگ آهن کلوخه معدن آنومالی IIA (آگهی مزایده عمومی شماره ۱۳۳-۱۲ /۹۷ ت (نوبت دوم))

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش ۶۰۹ هزار تن سنگ آهن کلوخه معدن آنومالی IIA (بصورت خشک) در ۲ پارت جداگانه را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۹۷۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۴۵ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ ۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ […]

ادامه مطلب

فروش سنگ آهن دانه بندی و نرمه متوسط عیار و کم عیار دپو شده در محدوده معدن میشدوان (آگهی مزایده عمومی شماره ۱۳۲-۱۲ /۹۷ ت)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش سنگ آهن دانه بندی و نرمه متوسط عیار و کم عیار دپو شده در محدوده معدن میشدوان در ۲ پارتی جداگانه (شامل ۹۶۰۰۰ تن درشت دانه و ریزدانه متوسط عیار و ۴۱۰۰۰ تن نرمه کم عیار) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی […]

ادامه مطلب

فروش جمعأ ۳ هزار تن ماده معدنی باریت (آگهی مزایده عمومی شماره ۱۳۰-۱۲ /۹۷ ت)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش جمعأ ۳ هزار تن ماده معدنی باریت شامل یک پارتی ۱۰۰۰ تنی با وزن مخصوص میانگین ۹/۳ و یک پارتی ۲۰۰۰ تنی با وزن مخصوص۲/۴ گرم بر سانتی متر مکعب را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد […]

ادامه مطلب

فروش ۱۰ هزارتن کلوخه باریت معدن مهدی آباد (آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شماره ۱۲۵-۱۲ /۹۷ ت (نوبت دوم))

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش ۱۰ هزارتن کلوخه باریت معدن مهدی آباد با وزن مخصوص ۲/۴ گرم بر سانتی متر مکعب را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد ۱۰۹۷۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۴۲ و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده به […]

ادامه مطلب

انجام راهبری، سرمایه گذاری و توسعه مجتمع پتاس خور و بیابانک (آگهی مزایده عمومی با ارزیابی کیفی فشرده شماره ۱۲۴-۱۲ /۹۷ ت (نوبت دوم))

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد: الف) انجام راهبری، سرمایه گذاری و توسعه مجتمع پتاس خور و بیابانک با هدف تولید و فروش حداقل ۱۰۰ هزار تن در سال پتاس و نیز تولید و فروش سایر محصولات جانبی (نمک، شورابه نهایی و …) و همچنین سرمایه گذاری به منظور توسعه اکتشاف […]

ادامه مطلب

انجام سرمایه گذاری به منظور طراحی، آماده سازی، تجهیز و استخراج و فروش حدود ۱۳ میلیون تن ذخیره زمین شناسی زغالسنگ (آگهی مزایده عمومی با ارزیابی کیفی (فشرده) شماره ۱۲۳-۱۲ /۹۷ ت)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی در دو بسته سرمایه گذاری به شرح: الف) انجام سرمایه گذاری به منظور طراحی، آماده سازی، تجهیز و استخراج و فروش حدود ۱۳ میلیون تن ذخیره زمین شناسی زغالسنگ شامل طراحی، مهندسی، تامین تجهیزات و مصالح مصرفی، آماده سازی و استخراج و فروش […]

ادامه مطلب

فروش ۶۰۹ هزار تن (در ۲ پارت جداگانه) سنگ آهن کلوخه معدن آنومالی IIA (بصورت خشک) واقع در استان یزد (آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای به شماره ۱۱۵-۱۱ /۹۷ ت)

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از ایمیدرو در نظر دارد مزایده عمومی فروش ۶۰۹ هزار تن (در ۲ پارت جداگانه) سنگ آهن کلوخه معدن آنومالی IIA (بصورت خشک) واقع در استان یزد، حدود ۷ کیلومتری شمالشرق بافق (مجتمع سنگ آهن فلات مرکزی ایران) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) […]

ادامه مطلب